Skuteczna nauka!

Jest to autorski program stworzony na potrzeby Centrum Edukacyjnego przeznaczony dla uczniów klas 4–6 szkoły podstawowej oraz dla gimnazjalistów.

Składa się z trzech części. Jego celem jest:

  • nauczyć ucznia skutecznego zdobywania i zapamiętywania wiadomości,
  • wykształcenie umiejętności właściwego wykorzystania skutecznych technik pamięciowych, szczególnie w nauce języków obcych,
  • poznanie i rozwój twórczych możliwości mózgu,
  • korelacja pracy obydwu półkul mózgowych,
  • przyswojenie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
  • wypracowanie indywidualnego stylu uczenia się.

Część I
Szybko, łatwo i skutecznie

Tempo i skuteczność przyswajania informacji zależy od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim od stopnia rozumienia czytanego tekstu. Będziemy więc uczyć dzieci właściwego sposobu analizowania tekstu. Będziemy pracować nad zwiększeniem tempa czytania i poziomu rozumienia czytanego tekstu. Ucząc koncentracji, pokażemy dziecku, że można, tu i teraz, robić tylko jedną rzecz. Na lekcjach przedstawimy różne metody uczenia się, zapamiętywania i kojarzenia, dobierając właściwe do indywidualnych predyspozycji i możliwości ucznia.

Część II
Lewy mózg, prawy mózg
Twórcze możliwości naszego mózgu

Jeżeli mamy osiągnąć w czymś doskonałość, musimy zrozumieć jak to działa. A zatem będziemy uczyć jak działa mózg i jak go wykorzystać do osiągania własnych celów.

Przykładowo:

Rozwijając logiczne i analityczne myślenie, wprowadzamy do programu edukację finansową – czym jest pieniądz i jak nim zarządzać.    A dbając o kreatywność ucznia zwrócimy jego uwagę na to jak reagować na „błysk intuicji”  z

Because of this, in the event that you want to obtain essay today, consider us. It’s likely to get a low-cost essay from our group of expert writers. When you buying research papers Out of us. An essay is largely a prose essay which is written in freeform. Our composing strategy utilizes the current writing technology in order to be certain that writings that are provided to clients

wykorzystaniem malarstwa ad hoc.

Poprzez odpowiednie ćwiczenia, będziemy korelować pracę obydwu półkul mózgowych. Zapoznamy uczniów z dietą dla mózgu i całego organizmu oraz ćwiczeniami ułatwiającymi głębokie odprężenie.

Część III
Niemożliwe staje się możliwe

Nabyta umiejętność skutecznego uczenia się i efektywnego relaksu oraz odpoczynku będzie wzmacniana w ostatniej części programu technikami, które pozwolą uczniowi pokonywać trudności i przeszkody w nauce, jak również osiągać doskonałość w tym, co potrafią robić już dobrze. Przekażemy uczniom wiedzę dotyczącą osiągania lepszych wyników w nauce dzięki wykorzystaniu muzyki.
Zapoznamy uczniów z zabawami i ćwiczeniami opartymi o skojarzenia i wyobraźnię.
Jak również ukażemy znaczenie autoprezentacji, bardzo przydatnej w kontaktach międzyludzkich i w budowaniu własnego wizerunku.